Committee2019-01-24T07:13:03+00:00

Conference Chair
Chuxia DENG
Dean and Chair Professor, Faculty of Health Sciences, University of Macau

Conference Vice Chair
Wei GE
Interim Vice Rector (Research) and Chair Professor, Faculty of Health Sciences, University of Macau
Renhe XU
Associate Dean, Faculty of Health Sciences, University of Macau

Organizing Committee Members
Guokai CHEN
Qiang CHEN
Lijun DI
Henry KWOK
Leo LEE
Gang LI
Chris WONG
Hongjie ZHANG
Xuanjun ZHANG
Qi ZHAO
Jun ZHENG

Poster Review Committee
Leo LEE (Chair)
Gang LI
Tzu-Ming LIU
Ruiyu XIE
Xuanjun ZHANG
Jun ZHENG

Administrative Team
Mathilde CHEANG
Cornelia HO
Dion HUANG
Fion LAI
Hei LEONG
Andrew LIU
Anson LOK
Jimmy NGAI
Bibiana TANG
Stacie WONG (Conference Secretariat)